Order of the Alphabet
01. 21. 41. 61.
02. 22. 42.    
03. 23. 43.    
04. 24. 44.    
05. 25. 45.    
06. 26. 46.    
07. 27. 47.    
08. 28. 48.    
09. 29. 49.    
10. 30. 50.    
11. 31. 51.    
12. 32. 52.    
13. 33. 53.    
14. 34. 54.    
15. 35. 55.    
16. 36. 56.    
17. 37. 57.    
18. 38. 58.    
19. (අ) ං 39. 59.    
20. (අ)ඃ 40. 60.    

 

Method of ascribing a Vowel on a Consonant
01. ක් අ =
02. ක් ආ = කා
03. ක් ඇ = කැ
04. ක් ඈ = කෑ
05. ක් ඉ = කි
06. ක් ඊ = කී
07. ක් උ = කු
08. ක් ඌ = කූ
09. ක් ඍ = කෘ
10. ක් ඎ = කෲ
11. ක් ඏ = ව්‍යවහාර‍යේ ‍නො‍යෙ‍දේ
12. ක් ඐ = ව්‍යවහාර‍යේ ‍නො‍යෙ‍දේ
13. ක් එ = කෙ
14. ක් ඒ = කේ
15. ක් ඓ = කෛ
16. ක් ඔ = කො
17. ක් ඕ = කෝ
18. ක් ඖ = කෞ
19. ක්   ක්